Hydroscan lekbeheer

HydroScan begeleidt u met haar expertise én haar softwareoplossingen

Uw doel is uw NRW drastisch te verlagen en daarbij tegelijk uw asset management efficiënt te beheren en maximaal klantcomfort te bieden. 

Ontdek hier hoe HydroScan u begeleidt in proactief lekbeheer en in de nodige interacties met asset management en duurzame watervoorziening. 

De jongste jaren heeft HydroScan zich met een enorme gedrevenheid ingezet om haar vergaande kennis in modellering te verweven met realtime data software oplossingen.

Vandaag kan u onze unieke meerwaarde ten volle benutten.

Meer weten over de aangewezen software:

De 4 stappen:
Monitoring strategie
Plan
lekbeheer
Support lekopsporing
Bench-marking

Monitoring strategie

De eerste stap in proactief lekbeheer is het bepalen van de monitoring strategie die nadien kan leiden tot een geautomatiseerde realtime lekdetectie met HydroScan LeakRedux. 
HydroScan start met een Quickscan op één of meerdere ‘waterverbruikzones’, ook DMAs (District Metered Area) genoemd.
Eén van de uitkomsten van de Quickscan DMA analyse is het definiëren van uw aangewezen monitoring strategie.
Volgende aspecten komen bij de Quickscan onder meer aan bod:
 • Analyse van zones met geen of onvoldoende metingen en/of telemetrie om DMAs op te zetten, met onder meer het bepalen van het economisch optimaal aantal benodigde DMAs  
 • Bepaling van de benodigde apparatuur (bijv. optimale locaties, debietbereiken)
 • Datakwaliteitsanalyse van het huidige telemetriesysteem en debietmetingen voor DMAs, met suggesties voor verbeteringen of correcties
 • Strategiebepaling om gegevens van slimme watermeters mee op te nemen
 • Bepaling van noodzaak/meerwaarde van hydraulische modellering voor een efficiënt lekbeheer, bijv. drukmanagement, afbakening van DMA zones, koppeling met cyclus duurzame voorziening van drinkwater en klantcomfort
 • Bepaling van noodzaak/meerwaarde in asset management voor een efficiënt lekbeheer: verzamelen van gegevens of processing needs ...

Plan lekbeheer (per DMA)

Vanuit de Quickscan DMA analyse: 
 • bepaalt HydroScan uw oplossing op maat, uw plan voor een proactief lekbeheer
 • voorspelt HydroScan uw potentieel aan jaarlijkse besparingen met LeakRedux
Voor elke DMA wordt een plan lekbeheer opgesteld en een monitoring strategie ingevoerd op basis van realistische NRW doelstellingen
 • Bepaling van een ‘Fingerprint’ per DMA. Een Fingerprint geeft het verwachte dagelijks verbruikspatroon van de DMA. De Fingerprint is gebaseerd op een doorgedreven data-analyse die vertrekt vanuit eerder werkelijk verbruik voor die DMA. Het houdt onder meer rekening met seizoensgebonden fluctuaties, historische lekverliezen …
 • LeakRedux DIGI METER INC is daarbij een futureproof variant dat de geaggregeerde verbruiksgegevens van digitale watermeters bij huishoudens mee integreert in de lekdetectie van het publieke netwerk
 • Vastlegging van het economisch optimum voor het repareren van de achtergrondlekken (Op basis van de prijs van uw waterproductie en de kosten voor het zoeken naar lekken in uw netwerk) 
 • Bepaling van realistische doelstelling voor het substantieel reduceren van lekverliezen per DMA
 • Becijfering van uw potentieel aan jaarlijkse besparing bij het invoeren van een proactief lekbeheer met LeakRedux
LeakRedux identificeert een 'Fingerprint' voor elke DMA.
Realtime lekdetectie met LeakRedux
Vervolgens gaat uw proactief lekbeheer daadwerkelijk van start:
 • Permanente in de Cloud verbinding tussen de realtime verbruiksgegevens van de flowmeter per DMA met het LeakRedux softwaresysteem
  Een praktijkvoorbeeld van smart water management met IoT
 • Permanente realtime tracking van het werkelijk verbruik per DMA tegenover het verwachte normale verbruik
 • Automatisch alarmsignaal bij ieder lek via onze webviewer of geïntegreerd in uw eigen platform
 • Training van uw operators om de resultaten juist te interpreteren en de nodige interventies op te starten
LeakRedux levert realtime alarmen.

Support bij opsporen van lekken

LeakRedux geeft een alarmsignaal telkens het een lek detecteert. Uw operators worden getraind de nodige stappen te ondernemen. 
HydroScan support kan veel verder gaan en resulteren in grote efficiëntiewinsten bij het effectief opsporen van lekken.
Onder meer volgende services: 
 • Prioritering van lekdetectie interventies op basis het economisch optimum per lek 
 • Het verkleinen van de lekopsporingszones door sub-DMA configuraties
  Lekken worden veel sneller opgespoord. De inspanning en kost van lekopsporing is veel beperkter. 
 • Planning van lekopsporing op het terrein
 • Ondersteuning bij lekopsporing met offline hydraulische modellering (InfoWorks WS Pro) in combinatie met drukmeting campagnes 
 • Resultaatsopvolging van de lekherstellingen met LeakRedux
 • Permanente controles van de werking van cruciale kleppen

Benchmarking & Evaluatie

LeakRedux biedt enorm veel mogelijkheden voor het management van de drinkwatermaatschappij naar benchmarking en evaluatie, naar permanente bijsturing en verdere optimalisatie
Dat maakt ‘de cirkel rond’ als het ware:
KPI reporting en benchmarking op NRW, ILI, verliezen/km … 
 • Met DMAs en periodes als variabelen
 • Met evoluties duidelijk in kaart gebracht
 • Met impactmetingen van lekdetecties en lekherstellen
 • Integratie van verbruiksgegevens (o.a. slimme meters) en facturatie
       En daaruit volgend: 
 • Aanpassing van de monitoring strategie op basis van geactualiseerde Fingerprints
 • Verfijning van uw strategie lekbeheer
In ruimere context: Interactie met cyclus netwerk asset management
Voor bepaalde zones met frequente lekken binnen een DMA is het aangewezen de meest economische keuze te maken tussen het blijven herstellen van lekken en een grondige vernieuwing van het betroffen leidingnetwerk.

LeakRedux biedt de ondersteunende software voor de nodige interactie tussen proactief lekbeheer en netwerk asset management. Dit binnen die ruimere context van het meest aangewezen totaalbeheer van uw drinkwater netwerk en gericht op minimaal NRW.

In ruimere context: Interactie met beheercyclus duurzame voorziening
Wederom voor zones met frequente lekken kan het aangewezen zijn de beheercyclus duurzame voorziening van drinkwater te herbekijken. Met name het herdefiniëren van de balans tussen gewenste druk voor maximaal klantcomfort en minimale druk ter beperking van het ontstaan en groeien van lekken.
HydroScan kan hier zorgen voor de nodige support: hydraulische modellering voor een efficiënt lekbeheer met aanpassing van drukmanagement, afbakening van DMA zones … 

Meer weten over de aangewezen software:

De 3 beheercycli voor uw drinkwaternetwerk


Referenties

Eerste industrieel gebruik van LeakRedux® lekdetectie:

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium