Uw partner in operationeel klimaatadaptief waterbeheer

Wij ontzorgen u op 6 domeinen

Als overheid of private organisatie heeft u tal van klimaatuitdagingen?

HydroScan ontzorgt u bij uw operationeel klimaatadaptief waterbeheer

Te veel water of te weinig water … we worden als maatschappij meer en meer met extremen geconfronteerd … Dat vraagt om een alert en operationeel klimaatadaptief waterbeheer. 

Wij ontzorgen u daarin! Met de gedrevenheid en vakkennis van 50 gepassioneerde wateringenieurs. Met de diepgaande expertise vanuit honderden gerealiseerde projecten. Met inzet van eigen softwareoplossingen.  

Op vlak van preventie en protectie: 
Met MasterPlanner kwantificeren en optimaliseren we uw oplossingsscenario’s en remediërende maatregelen. U kan de juiste keuzes maken met een gekwantificeerde onderbouw.

Op vlak van paraatheid:
Met overstromingsvoorspeller Flood4Cast® helpen we u paraat te zijn en schade te beperken wanneer een overstroming zich toch voordoet. 
We geven tevens adviezen betreffende individuele beschermingsmaatregelen.

Tijdens een vrijblijvende Quick Scan luisteren we naar uw noden en lichten we specifiek toe hoe we u kunnen ontzorgen.

Inzet van eigen software

logo MasterPlanner
Flood4Cast

Onze expertisedomeinen in operationeel klimaatadaptief waterbeheer

Hemelwater- en droogteplan? Klimaatadaptatie?

Kwantificeer uw klimaatadaptieve visie met MasterPlanner

Planmatige oplossingsscenario’s, klimaatadaptieve en remediërende maatregelen? We denken mee. We kwantificeren. MasterPlanner berekent supersnel (lees: financieel voordelig) de impact van uw maatregelen betreffende overstromingen en droogte. Dankzij MasterPlanner kan u uw beleidskeuzes gekwantificeerd onderbouwen. 

Masterplanner werd ontwikkeld in samenwerking met VITO en met steun van Vlaio.

Meer informatie

Nieuwe GSVH? Groenblauw project?

Optimaliseer uw bronmaatregelen met MasterPlanner

Nieuwe verkavelingen, groenblauwe herinrichting van openbare domeinen en andere ruimtelijke ontwikkelingen bieden kansen om omgevingen veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van overstromingen en droogte. Er is tevens het regulerend kader met nieuwe wetgevingen, subsidiemogelijkheden, en complexe interacties ….

MasterPlanner berekent supersnel (lees: financieel voordelig) de impact van voorziene bronmaatregelen. We valideren de klimaatrobuustheid van uw project, stellen optimalisaties voor en bewaken dat ze in regel zijn met de nieuwe geldende normen (wateropgave).

Meer informatie

Waterschaarste? Blue Deal? Afschakelplan?

Anticipeer watertekort met WaterScan

De impact van droogte en bijhorende waterschaarste zo veel mogelijk beperken. Anticiperen met een proactief en kostenefficiënt waterbeheer, met waterbesparende maatregelen, inzet van alternatieve waterbronnen, hergebruik van grijs water... We denken mee. We berekenen de impact en kwantificeren uw remediërende maatregelen. Dan kan u oordelen en uw keuzes maken met een gekwantificeerde onderbouw.

Meer informatie

Verrast door wateroverlast?

Beperk overstromingsschade met overstromingsvoorspeller Flood4Cast®

U ervaart een verhoogd risico op plotse overstroming wegens hevige neerslag?
Flood4Cast® voorspelt stedelijke overstromingen tot enkele uren op voorhand. En helpt u te anticiperen. Snellere inzet van interventieteams, beschermen van kritische zones, inzetten van beschikbare pompcapaciteit, capaciteit van wachtbekkens vrijmaken, verwittigen van burgers …

Meer informatie

Overstromingsgevoelig vastgoed? Watertoets?

Bescherm patrimonium en burgers. Verbeter de overstromingsscore

Bestaande gebouwen
Gebouw(en) in een overstromingsgevoelige zone? Onze ondersteunende dienstverlening: gecertificeerde deskundigen maken, na plaatsbezoek en doorlichting, een plan op met mogelijke individuele beschermingsmaatregelen
Na invoering van de maatregelen kan ook de overstromingsscore verbeteren.

Nieuwbouw
Overeenkomstig de principes van de watertoets evalueren we de lokale overstromingsrisico’s bij nieuwbouwprojecten. We geven deskundig advies en stellen verbeteringen voor om uw project overstromingsveiliger te maken. 

Meer informatie

Rioolbeheer conform de richtlijnen? Toekomstgericht? Kostenefficiënt?

Beheer uw rioolstelsel proactief met RioScan®

Heeft u uw riolen in eigen beheer? We helpen u heel doelgericht bij het in kaart brengen van de structurele toestand van uw rioolstelsel. Met inzet van kostenbesparende technologieën. Conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid. 
Vanuit onze expertise in preventief rioolbeheer ‘vertalen’ we samen uw inspectieresultaten in structurele risico’s, in aangewezen gevolgacties, en in meerjarenplanning.

Meer informatie

Onze klanten vandaag

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), nutsbedrijven
Meer dan 100 steden en gemeenten, en andere overheden
Meer dan 100 studiebureaus, projectontwikkelaars en bedrijven

Vraag uw online toelichting of maak een afspraak

Vervolgens lichten we toe wat we doen. We bekijken samen of en hoe we u kunnen helpen.  
Na een eerste en gratis Quick Scan leggen we de voor u beste oplossing voor.

Dit vrijblijvend verkennend gesprek kan via een onlinegesprek of bij u ter plaatse.

Zet de eerste stap:
Vul dit invulformulier in en vraag uw online toelichting
Of:
Bel naar 016 24 05 05
Of:
Mail naar team.klimaatadaptiefwaterbeheer(at)hydroscan.be

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Iedere gemeente, stad, projectontwikkelaar, landbouwer, bedrijf of organisatie heeft andere klimaatuitdagingen. Vertel ons over uw specifieke noden in klimaatadaptief waterbeheer. We luisteren eerst naar u.
hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium